Asesoramento xurídico e legal preguntas en liña. Podes atopar un avogado con pedir-un-avogadoO consello foi moi prudente, e tamén sobre aspectos que non foron expresamente pediu, pero para a cuestión son importantes.

Cremos que da, pero para un acceso libre á xustiza para todos, independentemente da educación, diñeiro e relacións.

Dereito e sociedade están cambiando constantemente

Só ten que renovar dereito determinación e dereito consellos sobre unha base regular. Para iso, temos constantemente desafiar o Status Quo e buscar novos enfoques e solucións. A honestidade, transparencia e con cada outras son importantes para nós, as novas tecnoloxías para a nosa ferramenta