Remuneración

O concepto de remuneración (n. Plural»taxas») referido en un contrato acordado counter-rendemento. Un contrato para pecuniaria interese é así, en particular, unha mutua contrato, no rendemento e contra-actuación en relación de reciprocidade (Synallagma). A conexión tamén pode ser producido en outras formas, por exemplo a través do acordo de condición. un dos O concepto de remuneración é máis que a Reciprocidade. Coloquialmente é pagar moitas veces a pagar, a remuneración, o que foi acordado para o desempeño do traballo. Coloquialmente, pero tamén en listas de prezos e condicións Xerais (GTC), é o termo usado para unha taxa falsamente acusado para